AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1 : 1. Trong mật ong có tới 40% chất X làm cho mật ong có vị ngọt sắc. X là chất nào trong các chất sau:

  • A. Saccarozo 
  • B. Glucozo
  • C. Fructozo
  • D. Axit oxalic 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nCO2 : nH2O = 1 : 1 ⇒ số C : số H = 1 : 2

  Vì X có trong mật ong chiếm 40% làm mật ong có vị ngọt sắc

  ⇒ X là fructozo (C6H12O6)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>