YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1 : 1. Trong mật ong có tới 40% chất X làm cho mật ong có vị ngọt sắc. X là chất nào trong các chất sau:

  • A. Saccarozo 
  • B. Glucozo
  • C. Fructozo
  • D. Axit oxalic 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nCO2 : nH2O = 1 : 1 ⇒ số C : số H = 1 : 2

  Vì X có trong mật ong chiếm 40% làm mật ong có vị ngọt sắc

  ⇒ X là fructozo (C6H12O6)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 42184

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON