ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

  Mẫu thử

  Thuốc thử

  Hiện tượng

  X, Y, Z

  Cu(OH)2

  Dung dịch màu xanh lam

  Y

  Nước brom

  Mất màu

  X, Y

  AgNO3/NH3

  Kết tủa Ag

  X, Y, Z lần lượt là:

  • A. fructozơ, glucozơ, saccarozơ.
  • B. glucozơ, fructozơ, saccarozơ.
  • C. saccarozơ, glucozơ, fructozơ.
  • D. glucozơ, saccarozơ, fructozơ. 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Y làm mất màu nước Brom => Glucozo

  X phản ứng tráng bạc => Fructozo

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42177

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1