YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 7,02g hỗn hợp X gồm glucozo và saccarozo trong môi trường axit , thu được dung dịch Y. Trung hòa axit trong dung dịch Y sau đó cho thêm dung dịch AgNO3 trong NH3 dư , đun nóng thu được 8,64g Ag. Thành phần % về khối lượng của glucozo trong hỗn hợp X là:

  • A. 51,3%
  • B. 51,3%
  • C. 24,35%
  • D. 12,17%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi số mol saccarozo và glucozo ban đầu lần lượt là x và y

  ⇒ 342x + 180y = 7,02g

  Saccarozo → Glucozo + Fructozo

  Y gồm (x + y) mol glucozo và x mol fructozo

  ⇒ nAg = 2(x + y + x) = 4x +2y = 0,08 mol

  ⇒ x = 0,01; y = 0,02 mol

  ⇒ %mGlucozo(X) = 51,3%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3714

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF