YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 7,02g hỗn hợp X gồm glucozo và saccarozo trong môi trường axit , thu được dung dịch Y. Trung hòa axit trong dung dịch Y sau đó cho thêm dung dịch AgNO3 trong NH3 dư , đun nóng thu được 8,64g Ag. Thành phần % về khối lượng của glucozo trong hỗn hợp X là:

  • A. 51,3%
  • B. 51,3%
  • C. 24,35%
  • D. 12,17%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi số mol saccarozo và glucozo ban đầu lần lượt là x và y

  ⇒ 342x + 180y = 7,02g

  Saccarozo → Glucozo + Fructozo

  Y gồm (x + y) mol glucozo và x mol fructozo

  ⇒ nAg = 2(x + y + x) = 4x +2y = 0,08 mol

  ⇒ x = 0,01; y = 0,02 mol

  ⇒ %mGlucozo(X) = 51,3%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3714

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON