AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 23.94 gam một cacbohidat X .Sản phẩm được dẫn vào nước vôi trong được 24 gam kết tủa và dung dịch Y . Khối lượng dung dịch Y tăng lên 26.82 gam so với ban đầu .Đung nóng dung dịch Y thì được thêm 30 gam kết tủa nữa .CTPT của X là 

  • A. C6H12O6
  • B. C12H22O11
  • C. (C6H10O5)n
  • D. C12H24O12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  công thức cacbohidrat Cn(H2O)m a mol ==> an mol CO2 và am mol H2O
  CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O
  x----------------------------x
  2 CO2 + Ca(OH)2 ---> Ca(HCO3)2
  y--------------------------------0,5y
  Ca(HCO3)2 ---> CaCO3 + CO2 + H2O
  0,5y-----------------0,5y
  mol CaCO3 : ==> x = 0,24 và 0,5y = 0,3 ==> y = 0,6
  ==> mol CO2 : an = x + y = 0,84
  ==> 12*0,84 + 18*am = 23,94 ==> am = 0,77
  an : am = 0,84 : 0,77 ==> n : m = 12 : 11 ==> câu B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA