ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi thủy phân đến cùng xenlulozơ và tinh bột, ta đều thu được các phân tử glucozơ. Thí nghiệm đó chứng tỏ điều gì?

  • A. Xenlulozơ và tinh bột đều phản ứng được với Cu(OH)2.
  • B. Xenlulozơ và tinh bột đều là các polime có nhánh.
  • C. Xenlulozơ và tinh bột đều bao gồm các gốc glucozơ liên kết với nhau.
  • D. Xenlulozơ và tinh bột đều tham gia phản ứng tráng gương.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 210

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1