YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi thủy phân đến cùng xenlulozơ và tinh bột, ta đều thu được các phân tử glucozơ. Thí nghiệm đó chứng tỏ điều gì?

  • A. Xenlulozơ và tinh bột đều phản ứng được với Cu(OH)2.
  • B. Xenlulozơ và tinh bột đều là các polime có nhánh.
  • C. Xenlulozơ và tinh bột đều bao gồm các gốc glucozơ liên kết với nhau.
  • D. Xenlulozơ và tinh bột đều tham gia phản ứng tráng gương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 210

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF