ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi đốt cháy một loại gluxit , người ta thu được khối lượng H2O và CO2 theo tỉ lệ 33:88.
  Xác định công thức gluxit trên

  • A. glucôzơ
  • B. saccarozo
  • C. Xenlulozo
  • D. Fructozo
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ta có tỷ lệ \(nC:nH = \frac{{88}}{{44}}:\frac{{33x2}}{{18}} = 36:66 = 12:22\)
  \Rightarrow tì lệ này phù hợp với saccarozo
  vậy gluxit trên phải là saccarozo

  CT chung của gluxit là Cm(H2O)n
  PTHH: Cm(H2O)n+nO2nCO2+mH2O
  Tỉ lệ H2O:CO2=3:818n:44m=3:8m:n=12:11
   CT gluxit là C12(H2O)11 hay C12H22O11 gluxit là saccarozơ.;)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42211

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1