YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Xenlulozơ không phản ứng với tác nhân nào dưới đây?

  • A. H2/Ni.
  • B. [Cu(NH3)4](OH)2.
  • C. HNO3đ/H2SO4đ, t0.
  • D. (CS+ NaOH).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 209

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF