ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau:
  (1) Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là khoảng 0,1%.
  (2) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.
  (3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều cho cùng một loại mono saccarit.
  (4) Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm.
  (5) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói.
  (6) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím.
  ​Số nhận định đúng là:

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 5
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các nhận định đúng là: (1); (4); (5); (6)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42216

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1