YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol)etylic 460 là (biết hiệu suất của quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)

  • A. 6,0 kg.        
  • B. 5,4kg.     
  • C. 5,0kg.     
  • D. 4,5kg. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(V_{C_{2}H_{5}OH}= 5000.\frac{46}{100}= 2300 (ml)\)

  \(m_{C_{2}H_{5}OH}= 2300. 0,8= 1840 (g)\)

  \(n_{C_{2}H_{5}OH}= 40 (mol)\)

  \(n_{tinh \, bot}= \frac{40.100.162}{72.2}=4500 (g)= 4,5 (kg)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3715

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF