YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol)etylic 460 là (biết hiệu suất của quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)

  • A. 6,0 kg.        
  • B. 5,4kg.     
  • C. 5,0kg.     
  • D. 4,5kg. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(V_{C_{2}H_{5}OH}= 5000.\frac{46}{100}= 2300 (ml)\)

  \(m_{C_{2}H_{5}OH}= 2300. 0,8= 1840 (g)\)

  \(n_{C_{2}H_{5}OH}= 40 (mol)\)

  \(n_{tinh \, bot}= \frac{40.100.162}{72.2}=4500 (g)= 4,5 (kg)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3715

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF