YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho các dãy chất sau : amilozơ, amilopectin, saccarozơ, xenlulozơ, Fructozơ, glucozơ. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là

  • A. 3.
  • B. 5.
  • C. 6.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có 4 chất trong dãy khi thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là: amilozơ, amilopectin,  saccarozơ và xenlulozơ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 208

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF