YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các dãy chất sau : amilozơ, amilopectin, saccarozơ, xenlulozơ, Fructozơ, glucozơ. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là

  • A. 3.
  • B. 5.
  • C. 6.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có 4 chất trong dãy khi thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ là: amilozơ, amilopectin,  saccarozơ và xenlulozơ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 208

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF