YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình \(\log _2^2x + {\log _2}x - m = 0\) có nghiệm \(x \in (0;1).\) 

  • A. \(m \ge 0\) 
  • B. \(m \ge  - \frac{1}{4}\)
  • C. \(m \ge  - 1\)
  • D. \(m \le  - \frac{1}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt \(t = {\log _2}x,\), vì 0 < x < 1 nên t < 0 hay \(t \in \left( { - \infty ;0} \right).\) 

  Phương trình trở thành \({t^2} + t - m = 0 \Leftrightarrow m = {t^2} + t.\) 

  Xét hàm \(f\left( t \right) = {t^2} + t\) trên \(\left( { - \infty ;0} \right).\) 

  Đồ thị hàm số y = f(t) là parabol có hoành độ đỉnh \(t =  - \frac{1}{2} \in \left( { - \infty ;0} \right).\) 

  Bảng biến thiên:

  Quan sát bảng biến thiên ta thấy, khi \(m \ge  - \frac{1}{4}\) thì đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số đã cho tại ít nhất 1 điểm thuộc \(\left( { - \infty ;0} \right).\) 

  Do đó phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc (0;1).

  Vậy \(m \ge  - \frac{1}{4}\) là giá trị cần tìm.

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77483

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON