YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho lăng trụ ABC. có thể tích bằng 2. Gọi M, N lần lượt là hai điểm nằm trên cạnh AA', BB' sao cho M là trung điểm của AA' và BN = \frac{1}{2}NB'.\) Đường thẳng CM cắt đường thẳng C'A' tại P, đường thẳng CN cắt đường thẳng C'B' tại Q. Tính thể tích V của khối đa diện A'MPB'NQ. 

  • A. \(V = \frac{{13}}{{18}}\)
  • B. \(V = \frac{{23}}{9}\)
  • C. \(V = \frac{5}{9}\)
  • D. \(V = \frac{7}{{18}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phân chia khối hộp để tính thể tích \({V_{C.ABNM}} \Rightarrow {V_{CC'B'NMA'}}\) 

  Tính thể tích khối chóp \(-{V_{C.C'A'B'}} \Rightarrow {V_{C.C'PQ}}\) 

  Tính \({V_{A'MPB'NQ}} = {V_{C.C'PQ}} - {V_{CC'B'NMA'}}\) 

  Sử dụng công thức tính thể tích khối chóp \(V = \frac{1}{3}h.S\) với h là chiều cao hình chóp và S là diện tích đáy.

  Công thức tính thể tích lăng trụ V = h.S với h là chiều cao hìnhlăng trụ và S là diện tích đáy.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77503

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON