ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số f(x) có đồ thị như hình vẽ. Tìm khoảng đồng biến của hàm số.

  • A. \(\left( {3; + \infty } \right)\)
  • B. \(\left( { - \infty ;1} \right)\) và \(\left( {0; + \infty } \right)\)
  • C. \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\) và \(\left( {0; + \infty } \right)\)
  • D. (-2; 0)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quan sát đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số có hướng đi lên từ trái qua phải trên các khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\) và \(\left( {0; + \infty } \right).\) 

  Hay hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\) và \(\left( {0; + \infty } \right).\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77330

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON