YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = x + \frac{1}{x}\) trên \(\left[ {\frac{1}{3};3} \right].\) Tính 3M +2m

  • A. \(3M + 2m = \frac{{16}}{3}\)
  • B. 3M + 2m = 15
  • C. 3M + 2m = 14
  • D. 3M + 2m = 12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \(y' = 1 - \frac{1}{{{x^2}}} = \frac{{{x^2} - 1}}{{{x^2}}} = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 1 \in \left[ {\frac{1}{3};3} \right]\\
  x =  - 1 \notin \left[ {\frac{1}{3};3} \right]
  \end{array} \right.\) 

  Lại có \(y\left( {\frac{1}{3}} \right) = \frac{{10}}{3};y(1) = 2,y(3) = \frac{{10}}{3}.\) 

  Vậy \(M = \frac{{10}}{3},m = 2\) suy ra \(3M + 2m = 3.\frac{{10}}{3} + 2.2 = 14.\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77353

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON