YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số \(y = \frac{{4x + 4}}{{{x^2} + 2x + 1}}\) có bao nhiêu đường tiệm cận?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(y = \frac{{4x + 4}}{{{x^2} + 2x + 1}} = \frac{{4\left( {x + 1} \right)}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} = \frac{4}{{x + 1}}\) 

  TXĐ: D = R\{1} 

  Do đó đồ thị hàm số có đường TCĐ: x = -1 và TCN: y = 0.

  Vậy đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77431

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON