YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh \(a\sqrt 2 .\) Biết SA vuông góc với đáy và \(SC = a\sqrt 5 .\) Tính thể tích V của khối chóp đã cho. 

  • A. \(V = \frac{{2{a^3}}}{3}\)
  • B. \(V = 2{a^3}\)
  • C. \(V = \frac{{{a^3}}}{3}\)
  • D. \(V = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì \(SA \bot (ABCD) \Rightarrow SA \bot AC\) 

  Vì ABCD là hình vuông cạnh \(a\sqrt 2 \) nên

  \(AC = \sqrt {A{B^2} + B{C^2}}  = \sqrt {2{a^2} + 2{a^2}}  = 2a.\) 

  Tam giác SAC vuông tại A có

  \(SA = \sqrt {S{C^2} - A{C^2}}  = \sqrt {{{\left( {a\sqrt 5 } \right)}^2} - {{\left( {2a} \right)}^2}}  = a\) 

  Thể tích \({V_{S.ABCD}} = \frac{1}{3}SA.{S_{ABCD}} = \frac{1}{3}a.{\left( {a\sqrt 2 } \right)^2} = \frac{{2{a^3}}}{3}.\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77327

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON