YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hai số thực a, b với \(a > 0,a \ne 1,b \ne 0.\) Khẳng định nào sau đây sai?

  • A. \({\log _{{a^3}}}\left| b \right| = \frac{1}{2}{\log _a}\left| b \right|\)
  • B. \(\frac{1}{2}{\log _a}{b^2} = {\log _a}\left| b \right|\)
  • C. \(\frac{1}{2}{\log _a}{a^2} = 1\)
  • D. \(\frac{1}{2}{\log _a}b{}^2 = \log {}_ab\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dễ thấy các đáp án A, B, C đều đúng theo tính chất logarit. Đáp án D sai vì chưa biết b > 0 hay b < 0 nên

  không phá được dấu giá trị tuyệt đối trong đáp án D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77335

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON