YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a. SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và \(SO = a\sqrt 2 .\) Tính khoảng cách d giữa SC và AB.

  • A. \(d = \frac{{a\sqrt 3 }}{5}\)
  • B. \(d = \frac{{a\sqrt 5 }}{5}\)
  • C. \(d = \frac{{a\sqrt 2 }}{3}\)
  • D. \(d = \frac{{2a\sqrt 2 }}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi M, E là trung điểm của AB, CD và F, G là hinh chiếu của O, M lên SE.

  Ta thấy: \(\left\{ \begin{array}{l}
  AB//CD \subset (SCD)\\
  SC \subset (SCD)
  \end{array} \right. \Rightarrow d\left( {AB,SC} \right) = d\left( {AB,(SCD)} \right)\) 

              \( = d\left( {M,(SCD)} \right) = 2d\left( {O,(SCD)} \right)\) 

  Dễ thấy \(CD \bot (SME) \Rightarrow CD \bot OF.\) Mà \(OF \bot SE \Rightarrow OF \bot (SCD) \Rightarrow d\left( {O,(SCD)} \right) = OF.\) 

  Xét tam giác SOE vuông tại O có 

  \(OF = \frac{{SO.OE}}{{SE}} = \frac{{SO.OE}}{{\sqrt {SO{}^2 + O{E^2}} }} = \frac{{a\sqrt 2 .\frac{a}{2}}}{{\sqrt {2{a^2} + \frac{{{a^2}}}{4}} }} = \frac{{a\sqrt 2 }}{3}\) 

  Vậy \(d\left( {M,(SCD)} \right) = 2d\left( {O,(SCD)} \right) = 2OF = \frac{{2a\sqrt 2 }}{3}.\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77455

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON