YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\) có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. a < 0,b < 0,c < 0
  • B. a > 0,b < 0,c > 0
  • C. a < 0,b > 0,c < 0
  • D. a > 0,b < 0,c < 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quan sát dáng đồ thị hàm số ta thấy a < 0, loại B và D.

  Đồ thị cắt trục Oy tại (0;-3) nên c = -3 < 0.

  Hàm số có ba điểm cực trị nên phương trình \(y' = 4a{x^3} + 2bx = 2x\left( {2a{x^2} + b} \right) = 0\) có ba nghiệm phân biệt.

  \( \Leftrightarrow  - \frac{b}{{2a}} > 0 \Leftrightarrow \frac{b}{{2a}} < 0 \Leftrightarrow b > 0\) (do a < 0).

  Vậy a < 0,b > 0,c < 0. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77406

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON