AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cứ 49,125 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 30 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ số mắt xích stiren và butađien trong loại cao su trên tương ứng là

  • A. 1 : 2            
  • B. 2 : 3.  
  • C. 2 : 1.           
  • D. 1 : 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cao su buna-S có dạng  \({\left( {{C_4}{H_6}} \right)_a}{\left( {{C_8}{H_8}} \right)_b}.\)

  \(49,125gam{\left( {{C_4}{H_6}} \right)_a}{\left( {{C_8}{H_8}} \right)_b} + 0,1875molB{r_2}\) 

  \(\begin{array}{l} {n_{\left( { - {C_4}{H_6} - } \right)}} = {n_{B{r_2}}} = 0,1875mol \to {m_{\left( { - {C_8}{H_8} - } \right)}} = 49,125 - {m_{\left( { - {C_4}{H_6} - } \right)}} = 49,125 - 0,1875 \times 54 = 39\\ \to {n_{\left( { - {C_8}{H_8} - } \right)}} = 39:104 = 0,375mol \to b:a = 0,375:0,1875 = 2:1 \end{array}\) 

  Đáp án đúng là đáp án C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>