YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt các dung dịch: CaCl2, HCl, Ca(OH)2 dùng dung dịch ?

  • A. NaNO3        
  • B. NaOH       
  • C. NaHCO3     
  • D. NaCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   

  CaCl2

  HCl

  Ca(OH)2

  A. NaNO3

  Không phản ứng

  Không phản ứng

  Không phản ứng

  B. NaOH

  Không phản ứng

  Không hiện tượng

  Không phản ứng

  C. NaHCO3

  Không phản ứng

  Thoát khí không màu

  Kết tủa trắng

  D. NaCl

  Không phản ứng

  Không phản ứng

  Không phản ứng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>