AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng ?

  • A. Phản ứng giữa ancol với axit cacboxylic được gọi là phản ứng xà phòng hóa.
  • B. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thuận nghịch.
  • C. Trong công thức của este RCOOR’, R có thể là nguyên tử H hoặc gốc hidrocacbon.
  • D. Phản ứng este hóa là phản ứng một chiều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A. Sai, Phản ứng giữa ancol với axit cacboxylic được gọi là phản ứng este hóa.

  B. Sai, Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng một chiều.

  C. Đúng.

  D. Sai, Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>