YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đun nóng 5,18 gam metyl axetat với 100ml dung dich NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

  • A. 8,20       
  • B. 6,94        
  • C. 5,74       
  • D. 6,28

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l} \mathop {C{H_3}COOC{H_3}}\limits_{0,07mol} + {\rm{ }}\mathop {NaOH}\limits_{0,1mol} \mathop {}\limits_ \to \mathop {C{H_3}COONa}\limits_{0,07mol} {\rm{ }} + {\rm{ }}C{H_3}OH\\ = > {\rm{ }}{m_{ran{\rm{ }}khan}} = {\rm{ }}40{n_{NaOH(du)}} + 82{n_{C{H_3}{\rm{COONa}}}} = 6,94g \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>