AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ?

  • A. H2N(CH2)6NH2      
  • B. CH3NHCH3
  • C. C6H5NH2          
  • D. CH3CH(CH3)NH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H trong phân tử aminoac bị thay thế bởi gốc hidrocacbon do vậy chỉ có CH3NHCH3 là amin bậc 2.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>