• Câu hỏi:

  Hòa tan m (g) hỗn hợp X gồm Al và Na có tỉ lệ mol 1:2 vào nước dư thu được 4,48 (l) khí (đktc). Gíá trị của m là:

  • A. 7,3    
  • B. 5,84      
  • C. 6,15          
  • D. 3,65

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(3{n_{Al}} + {n_{Na}} = 2{n_{{H_2}}} \to 3x + 2x = 0,4 \Rightarrow x = 0,08 \Rightarrow m = 27{n_{Al}} + 23{n_{Na}} = 5,84(g)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC