AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

  • A. 66,98        
  • B. 39,4             
  • C. 47,28    
  • D. 59,1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Khi cho 0,6 mol CO2 tác dụng với dung dịch X gồm 0,3 mol Ba(OH)2 và 0,2 mol NaOH:

  Vì  \(\frac{{{n_{O{H^ - }}}}}{2} < {n_{C{O_2}}} < {n_{O{H^ - }}} \Rightarrow n_{C{O_3}}^{2 - } = {n_{O{H^ - }}} - {n_{C{O_2}}} = 0,2mol \to {n_{HC{O_3}^ - }} = {n_{C{O_2}}} - {n_{C{O_3}^{2 - }}} = 0,4mol\)

  - Khi cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch chứa 0,24 mol BaCl2 và 0,3 mol KOH thì:

      \(\begin{array}{l} \mathop {HC{O_3}^ - }\limits_{0,4mol} + \mathop {O{H^ - }}\limits_{0,3mol} + \mathop {B{a^{2 + }}}\limits_{0,54mol} \to \mathop {BaC{O_3}}\limits_{0,3mol} + {H_2}O\\ \Rightarrow {m_{BaC{O_3}}} = 0,3.197 = 59,1g \end{array}\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>