AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhúng một thanh sắt (dư) vào 100ml dung dịch CuSO4 x mol/l. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,4 gam. Biết tất cả Cu sinh ra đều bám vào thanh sắt. Giá trị của x là:

  • A. 0,05    
  • B. 0,5   
  • C. 0,625   
  • D. 0,0625

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({n_{C{u^{2 + }}}} = \frac{{\Delta m}}{{\Delta {M_{Cu - Fe}}}} = \frac{{0,4}}{8} = 0,05mol \Rightarrow {C_{M\left( {CuS{O_4}} \right)}} = \frac{{0,05}}{{0,1}} = 0,5M\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>