AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây đúng ?

  • A. Đa số các polime dễ hòa tan trong các dung môi thông thường.
  • B. Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
  • C. Các polime đều bền vững dưới tác động của axit, bazơ.
  • D. Các polime dễ bay hơi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A. Sai, Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường.

  B. Đúng, Hầu hết các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định, nóng chảy ở nhiệt độ khá rộng.

  C. Sai

  D. Sai, Các polime không bay hơi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>