AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dung dịch X chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng) lần lượt vào các dung dịch : FeCl2, FeSO4, CuSO4, MgSO4, H2S, HCl (đặc). Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 4
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Do trong KMnO4 có chứa nguyên tố đang ở trạng thái oxi hóa cao nhất :\(M{n^{ + 7}} \Rightarrow KMn{O_4}\) là chất oxi hóa.

  - Vì KmnO4 là chất oxi hóa nên đối tác phản ứng với nó phải có tính khử ⇒ Từ các chất đề cho suy ra chỉ có thể là : FeCl2 (chứa Fe2+ , FeSO4( chứa Fe2+ , H2S( chứa S2-  và HCl ( chứa Cl- ) ⇒  Chọn C.

  Các phản ứng minh họa:

  \(\begin{array}{l} 5F{e^2} + {\rm{ }}MnO_4^ - + {\rm{ }}8{H^ + } \to 5F{e^{3 + }} + {\rm{ }}M{n^{2 + }} + 4{H_2}O\\ 5{H_2}S + 6Mn{O^{4 - }} + 18{H^ + } \to 5S{O_2} + 6M{n^{2 + }} + 14{H_2}O\\ 10C{l^ - } + 2MnO_4^ - + 16{H^ + } \to 5Cl_2^0 + 2M{n^{2 + }} + 8{H_2}O \end{array}\)

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>