AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cacbohidrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco ?

  • A. Saccarozơ     
  • B. Tinh bột   
  • C. Glucozơ   
  • D. Xenlulozơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Tơ visco được tạo thành từ phản ứng giữa xenlulozơ với CS6 và NaOH tạo thành một dung dịch nhớt gọi là visco. Bơm dung dịch này qua những lỗ rất nhỏ rồi ngâm trong dung dịch H2SO4 tạo thành tơ visco.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>