AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dãy các dung dịch sau:C6H5NH2, NH2CH2COOH, HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH C2H5NH2, NH2[CH2]2CH(NH2)COOH. Số dung dịch trong dãy làm đổi màu quỳ tím ?

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Các amin có tính bazơ nên có khả năng làm đổi màu quỳ tím chuyển thành màu xanh trừ anilin (và đồng đẳng của nó) không làm đổi màu quỳ tím do có tính bazơ yếu.

  - Đối với các amino axit có dạng (H2N)x-R-(COOH)y thì :

  + Nếu x > y : quỳ tím chuyển sang màu xanh

  + Nếu x = y : quỳ tím không đổi màu.

  + Nếu x < y : quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

  Vậy có 3 dung dịch làm đổi màu quỳ tím là:  HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH; C2H5NH2; NH2[CH2]2CH(NH2)COOH

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>