AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

  • A. Một chất khí và hai chất kết tủa.      
  • B. Một chất khí và không chất kết tủa.
  • C. Một chất khí và một chất kết tủa.          
  • D. Hỗn hợp hai chất khí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Thứ tự phản ứng xảy ra như sau:

   \(\begin{array}{l} Ba + 2{H_2}O \to Ba{\left( {OH} \right)_2} + {H_2} \uparrow (1)\\ Ba{\left( {OH} \right)_2} + A{l_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} \to Al{\left( {OH} \right)_3} \downarrow + BaS{O_4} \downarrow \left( 2 \right)\\ 2Al{\left( {OH} \right)_3} + Ba{\left( {OH} \right)_2} \to Ba{\left( {Al{O_2}} \right)_2} + 4{H_2}O\left( 3 \right) \end{array}\)

  Vậy sản phẩm thu được có một chất khí (H2) và một chất kết tủa (BaSO4).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA