AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng hỗn hợp 2 este. Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng P2O5 dư và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 6,21 gam, còn bình (2) thi được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại este nào sau đây ?

  • A. Este no, đơn chức, mạch hở       
  • B. Este không no
  • C. Este thơm           
  • D. Este đa chức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Đốt cháy hỗn hợp este thì \({n_{{H_2}O}} = \frac{{{m_{bi nh{\rm{ }}1{\rm{ }}tang}}}}{{18}} = 0,345mol\) và \({n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = \frac{{{m_{bi nh{\rm{ 2 }}tang}}}}{{100}} = 0,345mol\)

  - Nhận thấy rằng nH2O = nCO2 nên trong X chỉ chứa các este no, đơn chức, mạch hở.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>