AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa CaCO3 vào số mol CO2 được biểu diễn theo đồ thị sau:

  Tỉ lệ a : b tương ứng là

  • A. 4 : 5. 
  • B. 5 : 4. 
  • C. 2 : 3.
  • D. 4 : 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nCa(OH)2 = b = nCaCO3 max = 0,25 mol

  Khi kết tủa bị hòa tan hoàn toàn thì dung dịch chứa NaHCO3 (a) và Ca(HCO3)2 (b)

  nCO2 = a + 2b = 0,7

  → a = 0,2 

  Vậy a : b = 4 : 5

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA