YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là

  • A. 53,16. 
  • B. 54,84. 
  • C. 60,36. 
  • D. 51,12.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  BTNT(O): nX = 0,06 mol

  BTKL cho phản ứng cháy: a = 53,16

  BTKL cho phản ứng xà phòng hóa:

  b = a + mNaOH - mC3H5(OH)3 = 54,84 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA