AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ sau:

  Thí nghiệm đó là:

  • A. Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng bột MnO2.
  • B. Cho dung dịch H2SO4 đặc vào bình đựng lá kim loại Cu.
  • C. Cho dung dịch H2SO4 loãng vào bình đựng hạt kim loại Zn.
  • D. Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>