YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn oligopeptit X có phân tử khối 601 đvC chỉ thu được glyxin và alanin. Có bao nhiêu mắt xích glyxin và alanin trong oligopeptit trên?

  • A. 6 và 3. 
  • B. 4 và 5. 
  • C. 5 và 4. 
  • D. 3 và 6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  X có dạng (Gly)x(Ala)y

  MX = 75x + 89y -18.(x + y -1) = 601

  57x + 71y = 583

  x = 4 và y = 5 là nghiệm duy nhất.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>