AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ancol etylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ: (C6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH. Để điều chế 10 lít ancol etylic 46° cần m kg gạo (chứa 75% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ). Biết hiệu suất của cả quá trình là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Giá trị của m là

  • A. 3,600.
  • B. 6,912. 
  • C. 10,800.
  • D. 8,100.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VC2H5OH = 10.46% = 4,6 lít

  mC2H5OH = 4,6.0,8 = 3,68 (kg)

  nC2H5OH = 0,08 kmol

  mC6H10O5 = 0,04.162/80% = 8,1 kg

  m gạo = 8,1/75% = 10,8 kg

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>