AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết m gam hỗn hợp Fe, Mg vào 100 ml dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với lượng dư KNO3, thu được dung dịch Y và 168 ml khí NO (đktc). Nhỏ dung dịch HNO3 loãng, dư vào dung dịch Y thì thấy thoát ra thêm 56 ml khí NO (đktc) nữa. Cũng lượng dung dịch X ở trên, cho phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được 5,6 gam kết tủa. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị m là

  • A. 2,88. 
  • B. 2,96. 
  • C. 2,42. 
  • D. 3,52.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặt a, b là số mol Fe, Mg

  BT electron: a = 3nNO tổng = 0,03

  m kết tủa = 90a + 58b = 5,6

  b = 0,05 

  Vậy m = 2,88 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>