AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 11,8 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 19,1 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 6
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nX = nHCl = (m muối - mX)/36,5 = 0,2 mol

  MX = 59: C3H9N

  Các công thức cấu tạo của X:

  CH3-CH2-CH2-NH2

  CH3-CH(NH2)-CH3

  CH3-CH2-NH-CH3

  (CH3)3N

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>