AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 5 lít dung dịch HNO3 68% (D = 1,4 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư thu được m kg thuốc súng không khói (xenlulozơ trinitrat), biết hiệu suất phản ứng đạt 90%. Giá trị gần với m nhất là

  • A. 7,5. 
  • B. 8,5. 
  • C. 9,5.
  • D. 6,5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

  nHNO3 = 5000.1,4.68%/63 = 680/9 mol

  → nC6H7O2(ONO2)3 = 680/27 mol

  → mC6H7O2(ONO2)3 = 297.90%.680/27 = 6732 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>