AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp M gồm một este no, đơn chức, mạch hở và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M thu được N2; 5,04 gam H2O và 3,584 lít CO2 (đktc). Khối lượng phân tử của chất X là

  • A. 45. 
  • B. 31. 
  • C. 59. 
  • D. 73.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nH2O = 0,28 mol

  nCO2 = 0,16 mol

  n amin = (nH2O - nCO2)/1,5 = 0,08

  nM > 0,08

  Số C = nCO2/nM < 0,16/0,08 = 2

  Do este nhiều hơn 2C nên 2 amin có C trung bình nhỏ hơn 2 → CH5N và C2H7N

  Vậy MX = 31

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>