AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ứng dụng nào sau đây không phải của glucozơ?

  • A. Sản xuất rượu etylic. 
  • B. Thuốc tăng lực trong y tế.
  • C. Nhiên liệu cho động cơ đốt trong.
  • D. Tráng gương, tráng ruột phích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>