AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là :

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tác dụng với NaOH nhưng không tác dụng với Na là các đồng phân este:

  HCOO-CH2-CH2-CH3

  HCOO-CH(CH3)2

  CH3-COO-CH2-CH3

  CH3-CH2-COO-CH3.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>