AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một axit no A có công thức đơn giản nhất là C2H3O2. Công thức phân tử của axit A là

  • A. C4H6O4. 
  • B. C2H3O2. 
  • C. C6H9O6. 
  • D. C8H12O8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CTPT : (C2H3O2)n hay C2nH3nO2n

  → Số chức axit = n

  → k >= n

  k = (2n.2 + 2 - 3n)/2  >= n

  → n <= 2

  Do số H chẵn nên không lấy nghiệm n= 1. Vậy n = 2 → X là C4H6O4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>