AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (a) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.
  (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
  (c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.
  (d) Các este đều được điều chế từ axit cacboxylic và ancol.
  (e) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
  (f) Tất cả các peptit có phản ứng màu biurê với Cu(OH)2/OH-.
  (g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.
  Số phát biểu đúng là

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 5
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (a), (b), (c), (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA