ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là

  • A. 72,0. 
  • B. 75,6.
  • C. 90,0. 
  • D. 64,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nCaCO3 = 0,5 mol

  Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + NaHCO3 + H2O

  nCa(HCO3)2 = nNaOH = 0,1

  BTNT(C): nCO2 tổng = 0,7 mol

  → nTinh bột = 1/2nCO2 = 0,35 mol

  H= 75% → m = 0,35.162/75% = 75,6 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>