YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một người có mảnh đất hình tròn có bán kính 5m, người này tính trồng cây trên mảnh đất đó, biết mỗi mét vuông trồng cây thu hoạch được giá 100 nghìn. Tuy nhiên cần có khoảng trống để dựng chồi và đồ dùng nên người này căng sợi dây 6m sao cho 2 đầu mút dây nằm trên đường tròn xung quanh mảnh đất. Hỏi người này thu hoạch được bao nhiêu tiền (tính theo đơn vị nghìn và bỏ phần số thập phân).

  • A. \(3722\)
  • B. \(7445\)
  • C. \(7446\)
  • D. \(3723\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt hệ trục tọa độ \(4349582\) như hình vẽ.

  Phương trình đường tròn của miếng đất sẽ là\({x^2} + {y^2} = 25\)

  Diện tích cần tính sẽ bằng 2 lần diện tích phần tô đậm phía trên.

  Phần tô đậm được giới hạn bởi đường cong có phương trình là \(y = \sqrt {25 - {x^2}} \), trục \(Ox;x =  - 5;x = 4\) (trong đó giá trị 4 có được dựa vào bán kính bằng 5 và độ dài dây cung bằng 6)

  Vậy diện tích cần tính là \(S = 2\int\limits_{ - 5}^4 {\sqrt {25 - {x^2}} dx \approx 74,45228...} \)

  Đặt hệ trục tọa độ \(4349582\) như hình vẽ.

  Phương trình đường tròn của miếng đất sẽ là\({x^2} + {y^2} = 25\)

  Diện tích cần tính sẽ bằng 2 lần diện tích phần tô đậm phía trên.

  Phần tô đậm được giới hạn bởi đường cong có phương trình là \(y = \sqrt {25 - {x^2}} \), trục \(Ox;x =  - 5;x = 4\) (trong đó giá trị 4 có được dựa vào bán kính bằng 5 và độ dài dây cung bằng 6)

  Vậy diện tích cần tính là \(S = 2\int\limits_{ - 5}^4 {\sqrt {25 - {x^2}} dx \approx 74,45228...} \)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20883

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA