AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một khách sạn có 50 phòng. Hiện tại mỗi phòng cho thuê với giá 400 ngàn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá thêm 20 ngàn đồng thì có thêm 2 phòng trống. Giám đốc phải chọn giá phòng mới là bao nhiêu để thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất.

  • A. 480 ngàn.
  • B. 50 ngàn.
  • C. 450 ngàn.
  • D. 80 ngàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi \(x\)(ngàn đồng) là giá phòng khách sạn cần đặt ra, \(x > 400\) (đơn vị: ngàn đồng).

  Giá chênh lệch sau khi tăng \(x - 400\).

  Số phòng cho thuê giảm nếu giá là \(x\): \(\frac{{\left( {x - 400} \right) + 2}}{{20}} = \frac{{x - 400}}{{10}}\).

  Số phòng cho thuê với giá \(x\) là \(50 - \frac{{x - 400}}{{10}} = 90 - \frac{x}{{10}}\).

  Tổng doanh thu trong ngày là: \(f(x) = x\left( {90 - \frac{x}{{10}}} \right) =  - \frac{{{x^2}}}{{10}} + 90x\).

  \(f'(x) =  - \frac{x}{5} + 90\). \(f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 450\).

  Bảng biến thiên:

  Dựa vào bảng biến thiên ta thấy \(f(x)\) đạt giá trị lớn nhất khi \(x = 450\).

  Vậy nếu cho thuê với giá 450 ngàn đồng thì sẽ có doanh thu cao nhất trong ngày là 2.025.000 đồng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>