YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một khu rừng có trữ lượng gỗ là \({3.10^6}\,\left( {{m^3}} \right)\). Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong khu rừng đó là \(5\% \) mỗi năm. Sau 10 năm nữa, trữ lượng gỗ trong rừng là:

  • A. \(4886683,88\,\left( {{m^3}} \right)\)
  • B. \(4668883\,\left( {{m^3}} \right)\)
  • C. \(4326671,91\,\left( {{m^3}} \right)\)   
  • D. \(4499251\,\left( {{m^3}} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi \({\rm{A}}\) là trữ lượng gỗ ban đầu của khu rừng\(\left( {{m^3}} \right)\); \(r\) là tốc độ sinh trưởng  hàng năm(%); \({M_n}\)là trữ lượng gỗ sau n năm\(\left( {{m^3}} \right)\).

  Năm đầu tiên, \({M_1} = A + A.r = A(1 + r)\)

  Năm thứ hai, \({M_2} = {M_1} + {M_1}.r = {M_1}(1 + r) = A{(1 + r)^2}\)

  Năm thứ ba, \({M_3} = {M_2} + {M_2}.r = {M_2}(1 + r) = A{(1 + r)^3}\)

  Tương tự năm thứ n, \({M_n} = A{(1 + r)^n}\)

  Áp dụng công thức ta có \({M_{10}} = A{(1 + r)^{10}} = {3.10^6}{\left( {1 + 0,05} \right)^{10}} = 4886683,88\,\left( {{m^3}} \right)\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20898

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA